Ημερολόγιο

|

Δευτέρα, 18 Νοέμβριος 2019

|
Γεγονός ιστοτόπου

Βιβλιογραφική ενημέρωση σε θέματα Ουρολογίας

Δευτέρα, 18 Νοέμβριος, 13:30 » 15:00

Ο κος Τζωρτζακάκης στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος της Ουρολογικής κλινικής