Ημερολόγιο

|

Παρασκευή, 6 Δεκέμβριος 2019

|
Γεγονός ιστοτόπου

Επείγοντα στην ΩΡΛ",κα Χατζηνάκη Κ.,Γεν.Ιατρός

Παρασκευή, 6 Δεκέμβριος, 13:00 » 14:00
Σε χώρο της ΩΡΛ κλινικής