Ημερολόγιο

|

Τρίτη, 15 Οκτώβριος 2019

|
Γεγονός ιστοτόπου

Διαχείριση Εργαστηριακών αποβλήτων Υγειονομικών μονάδων

Τρίτη, 15 Οκτώβριος, 13:00 » 15:00
Κεντρική Βιβλιοθήκη Νοσοκομείου

Η κα Κρητσωτάκη Μαρία, Προϊσταμένη του παραϊατρικού προσωπικού, θα παρουσιάσει στην εισήγηση της όλα τα απαιτούμενα εκ της νομοθεσίας που αφορούν τη διαχείριση των εργαστηριακών αποβλήτων. Η παρουσίαση απευθύνεται κυρίως στο προσωπικό των εργαστηρίων, αλλά και σε όλους τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες υγείας.

Γεγονός ιστοτόπου

Αναφυλαξία στα παιδιά

Τρίτη, 15 Οκτώβριος, 13:30
Σε χώρο της Παιδιατρικής κλινικής

Η παιδίατρος, κα Ε. Στεφανάκη θα παρουσιάσει στην εισήγηση της τα τελευταία δεδομένα αναφορικά με την αναφυλαξία στα παιδιά.