Ημερολόγιο

|

Τετάρτη, 23 Οκτώβριος 2019

|
Γεγονός ιστοτόπου

Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Ηρακλείου

Τετάρτη, 23 Οκτώβριος, 12:00 » 15:00
Χώρος του ΚοιΚεΨυΠΕ, Σπιναλόγκας 1

Οι κυρίες Βερίγου Ειρήνη και Λιγκώνη Ευσταθία, δικαστικές επιμελήτριες, θα παρουσιάσουν σε χώρο του ΚΟΙΚΕΨΥΠΕ το τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας επιμελητών ανηλίκων και κοινωνικής αρωγής Ηρακλείου

Γεγονός ιστοτόπου

Η συμβολή της Πυρηνικής Ιατρικής στη διάγνωση της πνευμονικής εμβολής

Τετάρτη, 23 Οκτώβριος, 12:30 » 13:30
Κεντρική Βιβλιοθήκη

Ομιλήτρια η κ. Μαρία Νταμπούδη, πυρηνικός ιατρός

Γεγονός ιστοτόπου

Αποκόλληση αμφιβληστροειδούς-Προεγχειρητική και μετεγχειρητική νοσηλευτική φροντίδα ασθενούς

Τετάρτη, 23 Οκτώβριος, 13:47 » 14:00
Σε χώρο της ΩΡΛ κλινικής