Ημερολόγιο

|

Πέμπτη, 14 Νοέμβριος 2019

|
Γεγονός ιστοτόπου

Αντιμετώπιση εργασιακού stress και επαγγελματικής εξουθένωσης.

Πέμπτη, 14 Νοέμβριος, 13:00 » 15:00
Κεντρική Βιβλιοθήκη

Γεγονός ιστοτόπου

'Αντιμετώπιση Καταγμάτων στο ΤΕΠ"

Πέμπτη, 14 Νοέμβριος, 13:30 » 14:30
Στο χώρο του Τ.Ε.Π.