Ημερολόγιο

|

Δευτέρα, 3 Φεβρουάριος 2020

|
Γεγονός ιστοτόπου

πρόληψη Νοσοκομειακών Λοιμώξεων - Μέτρα ατομικής προστασίας

Δευτέρα, 3 Φεβρουάριος, 12:30 » 14:00
Κεντρική Βιβλιοθήκη

Από τον Κο Μπολίκα Εμμ. θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική δράση στο νεοπροσληφθέν προσωπικό καθαριότητας