Ημερολόγιο

|

Τετάρτη, 12 Φεβρουάριος 2020

|
Γεγονός ιστοτόπου

Κατάγματα αντιβραχίου. Κατάγματα και συνδεσμικές κακώσεις στην περιοχή του αγκώνα. αρχές αντιμετώπισης.

Τετάρτη, 12 Φεβρουάριος, 08:00 » 09:00
Ορθοπαιδικό τμήμα

Από τον κο Μαγαράκη, Ορθοπαιδικό, στο πλαίσο του εκπαιδευτικού προγράμματος της Ορθοπαιδικής κλινικής

Γεγονός ιστοτόπου

Εξειδικευμένη Υποστήριξη Ζωής

Τετάρτη, 12 Φεβρουάριος, 13:00 » 15:00
Χώρος του ΤΕΠ

Σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του 2020 για το Νοσηλευτικό Προσωπικό του ΤΕΠ, ο κος Φραιδάκης, Δ/ντης του ΤΕΠ, θα εκπονήσει σεμινάριο με τα τελευταία δεδομένα στην εξειδικευμένη υποστήριξη ζωής.