Ημερολόγιο

|

Τρίτη, 18 Φεβρουάριος 2020

|
Γεγονός ιστοτόπου

Κληρονομούμεμνα σύνδρομα που προδιαθέτουν σε νεοπλασία στα παιδιά

Τρίτη, 18 Φεβρουάριος, 13:30 » 15:00
Κεντρική Βιβλιοθήκη

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος του παιδιατρικού τμήματος από τον κο Πελαγιάδη