Ημερολόγιο

|

Τρίτη, 25 Φεβρουάριος 2020

|
Γεγονός ιστοτόπου

Εργονομία στον Εργασιακό χώρο

Τρίτη, 25 Φεβρουάριος, 08:30 » 10:00
Κεντρική Βιβλιοθήκη

Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του τμήματος Φυσικοθεραπείας, θα γίνει παρουσίαση στο προσωπικό του νοσοκομείου με θέμα την Εργονομία στο Χώρο εργασίας.

Γεγονός ιστοτόπου

Διαβήτης- νεώτερα δεδομένα για τα παιδιά

Τρίτη, 25 Φεβρουάριος, 13:30 » 15:00
Κεντρική Βιβλιοθήκη

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος του παιδιατρικού τμήματος, από τον κο Μαμουλάκη