Ημερολόγιο

|

Τετάρτη, 11 Μάρτιος 2020

|
Γεγονός ιστοτόπου

Κατάγματα Πηχεοκαρπικής άρθρωσης και συνδεσμικές βλάβες καρπού

Τετάρτη, 11 Μάρτιος, 08:30 » 09:30
Αιθουσα Ιατρών Ορθοπαιδικής

Ο κος Μαγαράκης, επικ. επιμελητής Ορθοπαιδικής, θα παρουσιάσει τα τελευταία δεδομένα σχετικά με τις βλάβες στην περιοχή του καρπού.

Γεγονός ιστοτόπου

Κακώσεις άκρας χείρας

Τετάρτη, 11 Μάρτιος, 08:30 » 09:30
Αίθουσα ιατρών Ορθοπαιδικής

Ο κος Καστάνης, Επιμ. Α Ορθοπαιδικής, θα παρουσιάσει τα τελευταία δεδομένα σχετικά με τις κακώσεις στην άκρα χείρα και την αντιμετώπισή τους.