Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ενότητες που αφορούν τη νομοθεσία, σύγχρονα μοντέλα διοίκησης και οικονομίας, την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας κ.α
Βοήθεια για Αναζήτηση μαθημάτων

Διοικητικές ικανότητες/δεξιότητες


Οικονομία και Διαχειρίσεις