Αναπτύσσονται θέματα κλινικής φύσεως με ταξινόμηση ανά σύστημα, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται κλινικά πρωτόκολλα και πρακτικές για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό.

Βοήθεια για Αναζήτηση μαθημάτων

Μυοσκελετικό Σύστημα

Course Image COVID-19

Ολο το υλικο για τον covid.