Ιατρικές - Νοσηλευτικές εφαρμογές


Βοήθεια για Αναζήτηση μαθημάτων

τα δεδομένα δεν έχουν υποστεί ανωνυμοποίηση οπότε παρακαλούμε για την εχεμύθεια σας αφού αφορούν το παραγωγικό πρόγραμμα

Course Image ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΚΕΙΑ

ΑDVANCED ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΚΕΙΑ 

Σειρα μαθημάτων πανω στις δυνατότητες του συστήματος νοσηλείας.

Course Image παραγγελία εξετάσεων Εξωτερικοί ασθενείς ΤΕΠ

παραγγελία εξετάσεων Εξωτερικοί ασθενείς ΤΕΠ


Course Image Evorad

Εκπαίδευση στο Evorad και στις δυνατότητες του.