Διοικητικές-Οικονομικές Εφαρμογές

Βοήθεια για Αναζήτηση μαθημάτων
Course Image οδηγίες για Ημερήσια Κίνηση

οδηγίες για Ημερήσια Κίνηση

Course Image Διαβιβαστικά Γρ. Κίνησης χωρίς ακριβές αντίγραφο

Διαβιβαστικά Γρ. Κίνησης χωρίς ακριβές αντίγραφο

Course Image ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

Course Image Τρόπος απογραφής αναλώσιμου υγειονομικού υλικού

Οδηγίες για την σωστή απογραφή υγιειονομικού υλικού