Κλινικά Πρωτόκολλα-Κλινικές Πρακτικές

Βοήθεια για Αναζήτηση μαθημάτων
Course Image ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ-ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Η Ιατρός-Βιοπαθολόγος κ.Τσηγαριδάκη Μαρία, Επικ. Επιμελήτρια B' του βιοχημικού εργαστηρίου στο ΓΝΗ " Βενιζέλειο", ενημερώνει για τις ορθές τεχνικές και κατευθυντήριες οδηγίες που ισχύουν σχετικά με την λήψη-αποθήκευση και μεταφορά των βιολογικών δειγμάτων.

Δίνονται επίσης πληροφορίες για την ορθή διαχείριση των βιολογικών δειγμάτων ασθενών ύποπτων ή επιβεβαιωμένων για τη λοίμωξη COVID-19.

Course Image ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Σε αυτή την εισήγηση αποσαφηνίζονται όροι όπως η ασηψία και η αντισηψία, η απολύμανση και η αποστείρωση, ενώ αναλύονται και οι διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούν οι Επαγγελματίες Υγείας μέσα στο χώρο του Χειρουργείου.

Course Image ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΤΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Ενέργειες και Νοσηλευτική Αξιολόγηση ασθενή στην αίθουσα Μεταναισθητικής φροντίδας.

Course Image ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Course Image Οδηγίες για το προσωπικό για μεταφορά ασθενών από τμήμα φυσικοθεραπείας.

Οδηγίες για το προσωπικό για μεταφορά ασθενών από τμήμα φυσικοθεραπείας.