Κλινικά Πρωτόκολλα-Κλινικές Πρακτικές

Βοήθεια για Αναζήτηση μαθημάτων
Course Image ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Σε αυτή την εισήγηση αποσαφηνίζονται όροι όπως η ασηψία και η αντισηψία, η απολύμανση και η αποστείρωση, ενώ αναλύονται και οι διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούν οι Επαγγελματίες Υγείας μέσα στο χώρο του Χειρουργείου.

Course Image ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ & ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΤΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Ενέργειες και Νοσηλευτική Αξιολόγηση ασθενή στην αίθουσα Μεταναισθητικής φροντίδας.

Course Image Οδηγίες για το προσωπικό για μεταφορά ασθενών από τμήμα φυσικοθεραπείας.

Οδηγίες για το προσωπικό για μεταφορά ασθενών από τμήμα φυσικοθεραπείας.