Παρέχονται κυρίως οδηγίες μέσω παρουσίασεων για την διευκόλυνση της χρήσης των πληροφοριακών εφαρμογών μέσα στο πολύπλοκο νοσοκομειακό περιβαλλον.

Help with Search courses