Ανακοινώσεις ιστοτόπου

Άσκηση πυρανίχνευσης-πυρασφάλειας στο Νοσοκομείο