Μεταφορά ασθενούς στο κρεβάτι προς τα πάνω με ένα άτομο και τη χρήση βοηθητικού μέσου