Μεταφορά ασθενούς από κρεβάτι σε κρεβάτι ή φορείο με τη χρήση βοηθητικού μέσου και ένα άτομο