Μεταφορά ασθενούς από καρέκλα σε καθιστή θέση με ένα άτομο