Μεταφορά ασθενούς από καρέκλα σε καθιστή θέση με ένα άτομο και τη χρήση ζώνης μεταφοράς