Μεταφορά ασθενούς από καθιστή θέση σε καρέκλα με ένα άτομο και τη χρήση ζώνης μεταφοράς-σανίδας μεταφοράς