Ημερολόγιο

|

Παρασκευή, 11 Οκτώβριος 2019

|
Γεγονός ιστοτόπου

Αναγνώριση των σημείων κακοποίησης παιδιών στο ΤΕΠ

Παρασκευή, 11 Οκτώβριος, 13:30 » 14:30
Σε χώρο του Τ.Ε.Π.