Στις θεματικές του ενότητες αναπτύσσονται θέματα που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων, τις λοιμώξεις, τον εμβολιασμό, την παραγωγή υγειονομικών αποβλήτων κ.α