Παρουσιάζονται θέματα που αφορούν τις ανθρώπινες σχέσεις, τα οργανικά ψυχοσύνδρομα, τις διαταραχές διάθεσης, τις εξαρτήσεις κ.α