Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει ενότητες που αφορούν τη νομοθεσία, σύγχρονα μοντέλα διοίκησης και οικονομίας, την ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας κ.α