Ιατρικά Αέρια

Μέσω της συγκεκριμένης εισήγησης θα γίνει μία σύντομη ανάπτυξη για το τί ονομάζουμε Ιατρικά Αέρια, ποια ¨Αέρια¨ αποτελούν την κατηγορία αυτήν φαρμάκων και τί πρέπει να γνωρίζουν οι Επαγγελματίες Υγείας για την ορθή χρήση τους.