Ημερολόγιο

|

Πέμπτη, 31 Οκτώβριος 2019

|
Γεγονός ιστοτόπου

Διαχείριση θυμού, κρίσεων και συγκρούσεων στο εργασιακό περιβάλλον

Πέμπτη, 31 Οκτώβριος, 13:00 » 15:00
Κεντρική Βιβλιοθήκη

Η κα Αρμενάκη Αθηνά,Ψυχολόγος, με την εισήγηση της θα προσπαθήσει να προσεγγίσει με ενδεδειγμένες μεθόδους τη διαχείριση θυμού,κρίσεων και συγκρούσεων.