Ημερολόγιο

|

Τρίτη, 4 Φεβρουάριος 2020

|
Γεγονός ιστοτόπου

Υγιεινή των Χεριών

Τρίτη, 4 Φεβρουάριος, 12:30 » 14:00
Κεντρική βιβλιοθήκη

Από τον Κο Μπολίκα Εμμ. θα πραγματοποιηθεί εκπαιδευτική δράση στο νεοπροσληφθέν προσωπικό καθαριότητας

Γεγονός ιστοτόπου

Ίκτερος

Τρίτη, 4 Φεβρουάριος, 13:30 » 15:00
Κεντρική Βιβλιοθήκη

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος του παιδιατρικού τμήματος απο το κο Χατζάκη

Γεγονός ιστοτόπου

Αιμοληψία και σωστή διαδρομή δείγματος προς το εργαστήριο

Τρίτη, 4 Φεβρουάριος, 14:00 » 15:00
Κεντρική Βιβλιοθήκη