Ημερολόγιο

|

Δευτέρα, 10 Φεβρουάριος 2020

|
Γεγονός ιστοτόπου

Δερματολογικές παθήσεις ανδρικών γεννητικών οργάνων

Δευτέρα, 10 Φεβρουάριος, 12:00 » 13:00
Ουρολογικό τμήμα

Από την κα Ιωαννίδου , Διευθύντρια Δερματολογίας, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος του ουρολογικού τμήματος

Γεγονός ιστοτόπου

Σύνδρομο διαμερίσματος

Δευτέρα, 10 Φεβρουάριος, 12:00 » 12:45
Κεντρική Βιβλιοθήκη

Ο κος Κλώνος, Επιμελητής Β΄του ΤΕΠ-ΓΝΒΠ Ορθοπαιδικής ειδικότητας, θα παρουσιάσει τα τελευταία δεδομένα αναφορικά με το σύνδρομο διαμερίσματος

Γεγονός ιστοτόπου

Δείκτης εκτίμησης κινδύνου στο ΤΕΠ suPAR

Δευτέρα, 10 Φεβρουάριος, 13:00 » 14:00
Κεντρική Βιβλιοθήκη

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΤΕΠ ΓΝΒΠ 2019-2020, ο κος Κ. Δευτερήγος, Βιολόγος θα παρουσιάσει στο προσωπικό ένα νέο δείκτη εκτίμησης κινδύνου (suPAR) για τη διαχείριση περιστατικών στο ΤΕΠ

Γεγονός ιστοτόπου

Καρκίνος ανώτερου Ορθού

Δευτέρα, 10 Φεβρουάριος, 14:30 » 16:00
Κεντρική Βιβλιοθήκη

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος της Χειρουργικής κλινικής, από τον κο Ξυνό Ευάγγελο