Ημερολόγιο

|

Δευτέρα, 24 Φεβρουάριος 2020

|
Γεγονός ιστοτόπου

Υπερηφογραφική διερεύνηση ήπατος και χοληφόρων

Δευτέρα, 24 Φεβρουάριος, 14:30 » 16:00
Κεντρική Βιβλιοθήκη

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος του χειρουργικού τμήματος, από την κα Κόζανα Ανδρονίκη