Ημερολόγιο

Γεγονός ιστοτόπου

Διαχείριση αιμορραγίας στο ΤΕΠ

Δευτέρα, 9 Μάρτιος, 12:00 » 13:00
Κεντρική Βιβλιοθήκη

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΤΕΠ ΓΝΒΠ- 2019-2020, η κα Νύκταρη Β. Δ/ντρια Αναισθησιολογίας, θα παρουσιάσει τα τελευταία δεδομένα σχετικά με τη διαχείριση της αιμορραγίας στο ΤΕΠ