Μεταφορά ασθενούς στο κρεβάτι προς το πλάι με ένα άτομο και τη χρήση βοηθητικού μέσου