Ανοσοποιητικό Σύστημα

Στις Δυτικές κοινωνίες, ο καρκίνος προκαλεί έναν στους πέντε θανάτους. Εκατομμύρια δολάρια δαπανώνται ετησίως στην έρευνα για να βελτιωθούν οι διαγνωστικές και οι θεραπευτικές μέθοδοι που σχετίζονται με την νεοπλασματική νόσο ενώ σχεδόν κάθε οικογένεια έχει και από ένα τέτοιο περιστατικό στο πολύ άμεσο περιβάλλον της. Ο καρκίνος προκαλεί φόβο και δέος στους ασθενείς, στους συγγενείς, στους οικείους τους αλλά και σε κάθε άνθρωπο που φροντίζει για την υγεία του.

Οι καρκινικοί δείκτες συνιστούν μία εξέταση που βοηθάει κυρίως στην παρακολούθηση και στον έλεγχο της θεραπείας των ασθενών με καρκίνο. Ωστόσο, πολλές φορές χρησιμοποιούνται λανθασμένα με αποτέλεσμα να παραπλανούν και να τρομοκρατούν ασθενείς και μη.


Τι είναι αλλεργία;

Ποια είναι τα πιο συχνά αλλεργιογόνα που προκαλούν τις αλλεργίες;

Πως μπορεί να εκδηλωθεί μία αλλεργία και από ποιο σύστημα;

Η αλλεργία έχει κληρονομικό υπόβαθρο;

Πως γίνεται η διερεύνηση των αλλεργικών νοσημάτων;

Είναι σημαντικό να γνωρίζει κανείς ότι είναι αλλεργικός και σε τι;

Απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα θα βρείτε στο παρόν