Νευρικό Σύστημα

Η κα Χαινάκη Ειρήνη, Επιμ. Α΄Αναισθησιολογίας και ειδικευμένη στον χρόνιο πόνο, θα παρουσιάσει στην εισήγηση της τρόπους διαχείρισης του χρόνιου πόνου