Ιατρικές - Νοσηλευτικές εφαρμογές


τα δεδομένα δεν έχουν υποστεί ανωνυμοποίηση οπότε παρακαλούμε για την εχεμύθεια σας αφού αφορούν το παραγωγικό πρόγραμμα

ΑDVANCED ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΚΕΙΑ 

Σειρα μαθημάτων πανω στις δυνατότητες του συστήματος νοσηλείας.

Εκπαίδευση στο Evorad και στις δυνατότητες του.