Κλινικά Πρωτόκολλα-Κλινικές Πρακτικές

Η Ιατρός-Βιοπαθολόγος κ.Τσηγαριδάκη Μαρία, Επικ. Επιμελήτρια B' του βιοχημικού εργαστηρίου στο ΓΝΗ " Βενιζέλειο", ενημερώνει για τις ορθές τεχνικές και κατευθυντήριες οδηγίες που ισχύουν σχετικά με την λήψη-αποθήκευση και μεταφορά των βιολογικών δειγμάτων.

Δίνονται επίσης πληροφορίες για την ορθή διαχείριση των βιολογικών δειγμάτων ασθενών ύποπτων ή επιβεβαιωμένων για τη λοίμωξη COVID-19.

Σε αυτή την εισήγηση αποσαφηνίζονται όροι όπως η ασηψία και η αντισηψία, η απολύμανση και η αποστείρωση, ενώ αναλύονται και οι διάφορες τεχνικές που χρησιμοποιούν οι Επαγγελματίες Υγείας μέσα στο χώρο του Χειρουργείου.

Ενέργειες και Νοσηλευτική Αξιολόγηση ασθενή στην αίθουσα Μεταναισθητικής φροντίδας.

ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Οδηγίες για το προσωπικό για μεταφορά ασθενών από τμήμα φυσικοθεραπείας.